Осетия КвайсаФидар ФИДАРОВ. Лестница на небо. Живопись

Фидар ФИДАРОВ. Лестница на небо.

Фидар ФИДАРОВ. Лестница на небо.

Фидар ФИДАРОВ. Старая комната.

Фидар ФИДАРОВ. Старая комната.

Фидар ФИДАРОВ. Философ.

Фидар ФИДАРОВ. Философ.

Фидар ФИДАРОВ. Воин.

Фидар ФИДАРОВ. Воин.

Продавец птиц-1

Фидар ФИДАРОВ. Продавец птиц.

Фидар ФИДАРОВ. В город.

Фидар ФИДАРОВ. В город.

Фидар ФИДАРОВ. Леда.

Фидар ФИДАРОВ. Леда.

Фидар ФИДАРОВ. Декабрь.

Фидар ФИДАРОВ. Декабрь.

Фидар ФИДАРОВ. Несение креста.

Фидар ФИДАРОВ. Несение креста.

Фидар ФИДАРОВ. Скала.

Фидар ФИДАРОВ. Скала.

Фидар ФИДАРОВ. Пляж.

Фидар ФИДАРОВ. Пляж.

Фидар ФИДАРОВ. Мельник Бибо.

Фидар ФИДАРОВ. Мельник Бибо.

Фидар ФИДАРОВ. Тяжелый разговор.

Фидар ФИДАРОВ. Тяжелый разговор.